Сифонен аерограф не работи?

By Петър Тодоров, 11/12/2013 - 15:20

Аерограф със сифонно подаване - бурканчето с боя се прикрепя от долната страна на аерографа , сигурни сте, че има достатъчно подаване на въздух, но боята не се изпръсква . Разредили сте боята достатъчно, но без ефект.
Има редица неща, които могат да причинят съответната неизправност. Първо проверете отвора за въздух, който се намира в горната част на бурканчето за боя. Ако той е блокиран , това ще попречи на правилното всмукване на боята в аерографа . На второ място, проверете зоната около предната част на аерографа, за да се уверите, че е чиста и без натрупване и че всички части са добре затегнати . Ако всичко е в добро състояние , уверете се дали наистина въздушният поток от вашия източник е достатъчен . Вашият аерограф следва да използва около 2-4 атмосфери на налягане на въздуха да работи правилно. Ако и това не помогне , трябва да занесете аерографа в сервиз, където да ви помогнат да използвате този прекрасен уред по възможно най- добрия начин.