Промишлен компресор?

By Петър Тодоров, 11/05/2013 - 13:19
Индустриален компресор

Подходящ ли е моят промишлен компресор за работа с аерограф ?

Трудно е да се отговори на въпроса ви без да се знае вида на аерографа и работата, която вършите. Много неща трябва да се вземат предвид. Ако търсите точност в работата си, индустриалният компресор трябва да има поне един резервоар за въздух, регулатор на налягането и манометър. Прецизното контролиране на работата изисква регулиран, а не пулсиращ въздушен поток, който се осигурява от резервоар, регулатор и измерителен уред за налягането.
Обикновено, индустриалните компресори не включват влагоуловител и фин филтър, а точно тези аксесоари допринасят за осигуряване на максимално чист въздух. Ако вие сте в състояние да добавите тези аксесоари към вашия индустриален компресор, възможно е да може да го превърнете в задоволителен източник на въздух за аерографските ви нужди.