Какво налягане е най-подходящо при работа с аерограф?

By Анонимен (непроверено), 06/05/2013 - 15:36

Най- добрият съвет е да пръскате с възможно най- ниското налягане, което атомизира боята до консистенция по ваш вкус.

Всеки цвят има определена специфика. По- светлите цветове са значително по- проблемни от по- тъмните. Бялото е най- трудно за пръскане, докато най- лесно се работи с виолетово.

По- силно налягане:

Предимства на по- силното налягане:

1. По- фина атомизация на боята: когато боята се атомизира, тя образува малки сферични капчици. Размерът на тези капчици се определя от силата на налягането. Колкото по- силно е налягането, толкова по- ситни са капчиците.

2. По- рядко запушване на аерографа: това наистина е едно от най- големите предимства. Най- честият проблем при аерографите е, че те се запушват, При по- силно налягане, дори и по едрите пигменти се избутват и запушванията са значително по-редки.

Това също е и едно от основните правила при почистване- когато аерографът ви се запуши и имате съмнение, че това е предизвикано от засядане на по- едри пигменти- увеличте максимално въздушното налягане, за да може то да избута пигментите.

Недостатъци на по- силното налягане:

1. Нежелано натрупване на боя: точно то е причината за съществуването на шаблони и техники за маскиране.

2. Боята изсъхва твърде бързо: това се случва предимно при употреба на полиуретанови бои. Когато капчиците са твърде малки, те изсъхват още преди да са достигнали повърхността, върху която се пръска. Това е причината за появата на малки точици и неравна пясъкообразна повърхност.

По- слабо налягане:

Предимства на по- слабото налягане:

1. По- лесен контрол над аерографа: по- слабото налягане позволява пръскането с по- фина струя и изобразяването на детайли.

2. По- малко загуба на материал: количеството боя, което се използва е точно толкова, колкото достига до повърхността.

Недостатъци на по- силното налягане:

1. По- грубо разпределяне на боята: колкото по- слабо е налягането, толкова по- големи са капките боя, И съответно, колкото по- големи са капките боя- толкова по- грубо изглеждат върху повърхността, върху която пръскате.

2. По- чести запушвания: колкото по- малко енергия се използва за изпръскване на боята, толкова по- трудно става преминаването и през дюзата. При пръскане при ниско налягане трябва да бъдете много по- внимателни с консистенцията на боята и да се уверите, че няма по- едри частици, които могат да доведат до запушване.

 

Нашият съвет е:

Започнете с налягане 10 PSI (0.7 atm), изпръскайте малко боя пробно и увеличавайте налягането до достигане на желаната консистенция.

Коментари

By AsmUncetlY on

Бронхиальная астма является хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей. это заболевание преимущественно возникает в детском возрасте. Астма у детей может проявляться неодинаково. Заболевание может проявиться затрудненным или свистящим дыханием, приступами удушья, одышкой, кашлем, стеснением в груди. Когда поставлен диагноз бронхиальная астма лечение лучше начинать незамедлительно. Существует множество методик как лечить бронхиальную астму. При этом особого подхода требует лечение астмы у детей. Особенно продуктивным показывает себя лечение астмы современными методами. Новейшие методы лечения астмы помогут Вам забыть об этом заболевании. В частности, прекрасно зарекомендовало себя лечение астмы по методу цубо, который пришел к нам из Японии, где используется уже столетиями.
Asthma.In.Ua - [url=http://asthma.in.ua]астма у детей[/url]