Изкривена игла на Аерограф?

By Анонимен (непроверено), 10/28/2013 - 12:19

Иглата е най-капризната част от целия аерограф, често пъти при почистване или дори по време на работа тя може да се изкриви. Дори съвсем незначителни изкривявания могат да доведат до запушвания и възпрепятстване на въздушния поток. Ако изкривяването не е голямо, лесно можете да се справите сами. Ето няколко съвета от нас:
Установете дали има изкривяване. Най често се изкривява върхът на иглата, това се забелязва много лесно дори по време на работа, тъй като се измества потокът на боя или се затруднява изпръскването. За да сте сигурни и прецизни при отстраняването на проблема, погледнете под лупа.
Ако закривяването е леко, може да го отстраните с фина шкурка или камък за заточване на ножове.
Ако е по значително, най- разпространеният метод е този с монетите: вземете две монети, поставете ги на палеца и показалеца си и притиснете иглата между тях, почнете да издърпвате иглата с леко завъртане. Може да приложите метода няколко пъти, след което загладете с фина шкурка.