Безопасност

By Петър Тодоров, 11/11/2013 - 14:48

При разреждане на бои с вода, използвайте само дестилирана!
Допълнителните химикали в чешмяната вода могат да доведат до неочаквани реакции с боята ви.

Category: